Thomas Schreier / Stutzrain 55 / 6005 St. Niklausen